Antal anslutna: 267

Menu

v. 45

Inkopplingen del 1

Sedan inkopplings-start 20/10 har 93 hus kopplats in och de flesta är igång med sitt bredband-paket.  (Gröna fyrkanter )

Under vecka 45 kopplas ytterligare 40 st hushåll in och bokas de sista i del 1 till v.46.  ( Gula fyrkanter )

Planering pågår för del 2 – området från Nodhuset över Hästum, Tvetane, Tågeröd, Öhn, Rämne, Vassby, Siverbo och Ranebo.  (Röda droppar )

Det planeras för att fortsätta direkt i del 2 efter att del 1 är klart.

Under v 46 o 47 startas tidsbokningen upp i del 2.

Tänk på att förbereda inför inkoppling hos dig. Borra hål genom väggen, planera hur lång fiberpatch-kabel du behöver från dosan ute till dosan inne.

Vänta på att tidsbokningen kontaktar dig och snart så händer det !!

v. 45

Lursfiber på Facebook

Lursfiber Ekonomisk Förening
c/o Anette Tengberg
Vintergatan2, 45796 Lur
+46 (0)70-432 40 64