Antal anslutna: 267

Menu

Lursfiber Ekonomisk Förening

Bildades under våren 2012, Registrerad hos bolagsverket 3 april under organisationsnummer 769624-5906 och har Bank-giro:  853 - 5528.

Våran södra gräns går vid Ek där vi gränsar mot Världsarvets fiberförening, I väster gränsar vi mot Sannäs Fiber och Resö Fiber. I öster har vi Norra bullarens fiber och Svandals fiber. I Norr gränsar vi mot Strömstad kommun och Strömstad Fiber.

Styrelsen

Kontakt

Mer information

  • Bredband hemsidan från Tanums Kommun ger information om utbyggandet av fiber i kommunen.
  • På en sida av Post och Telestyrelse hitter du mer information om bredbandsstöd till landsbygden.
  • Regeringen beslutade i november 2009 om bredbandsstrategi för Sverige. Bredbandsforum är en viktig del av strategin. Forumet främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad.Ladda ner:
Lursfiber på Facebook

Lursfiber Ekonomisk Förening
c/o Anette Tengberg
Vintergatan2, 45796 Lur
+46 (0)70-432 40 64