Antal anslutna: 258

Menu

Empower ABs konkurs

Med anledning av Empower ABs konkurs har projektet i viss mån avstannat under tiden.

Styrelsen jobbar med att få till en fortsättning. 

Vi hoppas ännu på att kunna göra en första inkoppling under juni/juli månad.

Styrelsen Lursfiber

 


Lursfiber på Facebook

Lursfiber Ekonomisk Förening
c/o Anette Tengberg
Vintergatan2, 45796 Lur
+46 (0)70-432 40 64