Antal anslutna: 258

Menu

Information till medlemmar

Det florerar mycket rykten om byggnationen av fibernätet i Lur just nu.

Vi vill därför klargöra några saker för medlemmarna.

Vi har inte dålig ekonomi i föreningen. Vi beräknar just nu att vi ska klara oss på den insats som medlemmarna betalat hittills.  Bidraget har ej betalats ut från Jordbruksverket ännu men bör vara snart i tiden.

Empowers Konkurs har påverkat projektet genom att vi blivit försenade med ett antal månader.

Vår nya entreprenör TEGAB har skött övertagandet och fortsättningen av byggnationen av vårt fibernät oerhört proffsigt och bra. Det har varit en del utmaningar och varit svårt att överblicka allt men nu börjar projektet att inkopplas inom den närmsta tiden och detta ser vi så klart fram emot.

Vid inkoppling måste fibern vara igångsatt med ljus och det är detta vi väntar på nu. Telia har försenat oss ytterligare nu eftersom de inte beställt ljussättningen av fibern och därför har inte Zitius/TEGAB kunnat påbörja inkopplingen av boxarna inomhus i alla fastigheter.

Vi hoppas att hela vårt fibernät är i funktion under årets sista månader och att allt ska fungera som det är tänkt.

Information per mail

Medlemmar har undrat över varför vi inte skickar ut info per mail till alla. Detta är tyvärr inte möjligt då det tar för långt tid att kopiera allas mail-adresser och få in på mailen samt att en del har inte mail och då måste dessa ha info per post. Vi har ju en hemsida och där kommer med jämna mellanrum information till medlemmarna.

Kolla gärna på hemsidan för mer information eller på lursfibers Facebook-sida

Frågor och svar

Är det något ni undrar över vad gäller hur man kopplar in allt ?  Läs under frågor och svar

Tack!

Tack för att Ni medlemmar har förståelse för att allt som påverkat vår byggnation inte är något som någon kunnat förutspå eller kunnat påverka.

Vi i styrelsen tycker att vi trots allt som hänt klarat av detta bra i föreningen och hoppas att alla medlemmar också tycker detta.

 


Lursfiber på Facebook

Lursfiber Ekonomisk Förening
c/o Anette Tengberg
Vintergatan2, 45796 Lur
+46 (0)70-432 40 64