Antal anslutna: 258

Menu

Lursfiber december 2016

LURS FIBER EKONOMISK FÖRENING

Det är DU och JAG som är  LURS FIBER!

Vi medlemmar är Lurs Fiber ekonomisk Förening, en ideell förening som startades 2012 för att bygga ett öppet fibernät i Lur . 

Styrelsen och områdeansvariga

10 personer finns i styrelsen som allihop arbetar helt ideellt med detta projekt. Vi har även ett antal områdesansvariga som har avtal och kontakt med medlemmar, fastighetsägare och markägare i var sina områden. 

Under 2016 har vi startat byggnationen av vårt fibernät och har nu (december 2016) kommit ungefär 5 mil i vårt fibernät på cirka 8 mils schakt totalt. Kolla framgången här.

Empower AB

Empower AB har totalentreprenad på byggnationen för oss och de har haft tre grävmaskiner igång under året samt grovarbetare mfl. 

Vintern ligger nu framför oss och i och med det kan byggnationen stanna av något beroende på kyla, tjäle samt andra förhållanden än tänkt.

Eftersom Empower AB har gått under rekonstruktion i nov-16 har arbetet förskjutits något men är nu igång helt och hållet igen och projektet kommer att slutföras som tänkt.

Samförlägga med Ellevio

Under 2017 kommer vi att samförlägga ett område på cirka 2,5 mils schakt med Ellevio. Dessa räknar med start ev. under Dec -16 /Jan-17. 

Lursfiber december 2016

Lursfiber på Facebook

Lursfiber Ekonomisk Förening
c/o Anette Tengberg
Vintergatan2, 45796 Lur
+46 (0)70-432 40 64