Antal anslutna: 258

Menu

Nu är det ljus i fibernätet och nodhuset går för fullt.

Montörerna arbeter med inkoppling av alla hus.

Karina från TEGAB  gör tidsbokningar. Alla medlemmar blir kontaktade med kort varsel.

 

Lursfiber fibernät består av 2 delar.

Del 1 startades v. 42 Läget v. 45 här

Montörerna började fredag 20 oktober med områdesvis inkopplingen.

Efter denna första veckan är 44 hushåll inkopplade. Prognosen är att alla i del 1 (139 + öppna abo av cirka 25 medlemmar) ska vara klara inom två veckor (alltså 15 november). De kör två montörslag från nästa vecka och hinner då ungefär 15 hus/dag, det går ganska fort.

Del 2 är samförläggningen.

Strax därefter startar montörerna med del 2, så kallade samförläggningen. Så räknar vi med att alla hushåll kommer vara igång i slutet av nov/ början av dec.

Driftsstopp kan det alltid bli, ingen har kontroll över detta.

Ring inte oss i LursFiber och fråga när montörerna kommer, för vi vet inte det.

ljus i fiber


 


Lursfiber på Facebook

Lursfiber Ekonomisk Förening
c/o Anette Tengberg
Vintergatan2, 45796 Lur
+46 (0)70-432 40 64